Kjære bruker!
 
Ny hovedleder? Ta kontakt med hovedkontoret per e-post post@sondagsskolen.no eller tlf 22 08 71 00 for å få et personlig brukernavn/passord. En ny hovedleder kan ikke bruke tidligere hovedleder sin innlogging.
 
Vennligst merk deg følgende ved levering av årsrapport:
- Søndagsskolens nummer som brukes ved pålogging på SPRELL LEVENDE Online planlegging (OP) skal ikke brukes.
- Ved første gangs innlogging oppfordrer vi deg til å endre passord   
 
• Fristen for å levere er 01. februar 2017 
• Året det skal rapporteres for nå er 2016.
• Kontingent som skal registreres nå er for året 2016. Den må være innbetalt innen 31.12.2016
• Det er viktig at du registrerer Kontingent betalt (KB) på betalende medlemmer. 
Alle barn må registreres uansett om de har betalt eller ikke, men du trenger kun å registrere kontingent på de som har betalt. De som ikke har betalt blir automatisk registrert som ikke betalende.
 
PS! Husk at alle frivillige i SØNDAGSSKOLEN NORGE må fremvise politiattest. Hovedleder viser til sin konsulent eller sender per post til hovedkontoret, mens medledere viser til sin hovedleder. Se veiledning på våre nettsider

  

Kontakt hovedkontoret på epost focusnet@sondagsskolen.no dersom du har problemer med innlogging, registrering eller levering av årsrapport.
 
Brukernavn
Passord
Glemt passord