Innmelding

Innmeldingsskjema

Kontakt medlemsansvarlig

Alle spørsmål kan sendes til medlem@nmf.no

De som ønsker giro tilsendt i posten, kan også sende en epost med navn, adresse, epost og telefonnummer, samt type medlemskap som ønskes.

Medlemsansvarlig kan også kontaktes på telefon: 55 30 67 10

Hvorfor bli medlem hos oss?

Som medlem i Norges Miljøvernforbund er du med på å bidra i den evige kampen for et bedre miljø. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å påvirke deres lokale politikere, slik ønsker vi at medlemmer aktivt og effektivt bidrar til miljøvernarbeid. Du som medlem blir også invitert til møter, arrangementer og forskjellig frivillig arbeid.

Type medlemskap

Ordinær 380 kr. per år.
Student/Pensjonist 200 kr. per år.
Firma 1000 kr. per år.
Fadder (År/Måned) Minstebeløp er 50 kr. per måned, dvs. 600 kr per år.
Støttemedlem en valgfritt sum i gave.

Velg også hvilken interesseområde du støtter. På denne måten får vi oversikt over hva våre medlemmer bryr seg om, slik kan vi også styre ressursene dit. Når du blir miljøfadder er du også vanlig medlem, men i tillegg vil du få utvidet hjelp til miljøsaker som engasjerer deg.

Medlemsfordeler

Våre medlemmer får kr. 200.- i avslag ved førstegangs handel hos Miljømarkedet i Bergen, samt 10 % rabatt ved videre handel (20% for aktive medlemmer). Når grupper oppholder seg på vårt Miljøhotell Seletun, vil alle som er medlemmer få 10 % rabatt på oppholdet.

Annet info:
Om årsbeløpet du gir i støtte er større en 500 kr. kan du få skattetrekk for din gave.
Da trenger vi ditt fødselsnummer!